Longline 

De Longline is een bifocale lens volgens het alternerende principe. Afhankelijk van de blikrichting kijkt de lensdrager of door de zone voor afstand of door de zone voor nabij. Deze aparte zones zijn optisch zeer zuiver en geven daardoor goede visuele prestaties.

Voordelen

  • Stabiele gezichtsscherpte
  • Groot leesgebied
  • Inzetbaar met bij high-riders met Oblong
  • Bekende binnengeometrie van de Genius, Exact of Flexi TC

Lensontwerp 

Longline is verkrijgbaar vanaf additie S+1,00 t/m S+3,50 dpt, in stappen van 0,25 dpt. De lens heeft een prismaballast van standaard 1,50 dpt op 270°. 

Het leesdeel van een Longline bevindt zich 0,5 mm onder het geometrische midden. Afhankelijk van de blikrichting wordt er door het leesdeel of het vertedeel gekeken. Een goede passing toont hetzelfde beeld als een goede passing bij de Exact, Genius of Flexi TC. Door het prisma zakt de lens iets sneller naar beneden. Ook positioneert de lens iets lager door het prisma. Bij een goed functionerende lens bedekt het leesdeel ongeveer 1/3 van de pupil. 

Doelgroep 

Lensdragers die hoge eisen stellen aan het nabijzicht. Presbyopen waarbij het zicht met de Oblong tekort komt.