2020-12-15

Wat is de verwachting van klanten en houding van contactlensspecialisten ten aanzien van presbyopie?

Door Fokko Trip

Presbyopie wordt ook wel ouderdomsverziendheid genoemd. Vanaf het veertigste levensjaar zijn we minder goed in staat om objecten van dichtbij te kunnen zien. Er zijn verschillende factoren die hiervoor bepalend zijn. Onder andere het minder soepel worden van de ooglens, veranderingen in de elasticiteit van het lenskapsel, de grootte van de ooglens en de werking van de ciliair spier. In 2015 werd het aantal mensen met presbyopie geschat op 1,8 miljard wereldwijd. In 2050 zal 22% van de wereldbevolking ouder zijn dan 60 jaar (UN, 2009). Mede door die toenemende vergrijzing zal een groot deel van onze bevolking ongeveer de helft van hun leven doorbrengen als presbyoop.

Corrigeren van presbyopie

Er zijn allerlei middelen ter correctie van presbyopie: een multifocale bril, een bifocale bril, enkelvoudige contactlenzen gecombineerd met een leesbril. Ook het toepassen van monovisie met enkelvoudige lenzen (één oog optimaal gecorrigeerd voor afstand en de andere voor taken dichtbij), evenals multifocale en bifocale lenzen vallen onder de mogelijke oplossingen.

Mogelijkheden genoeg dus om te corrigeren maar hoe denkt een consument over presbyopie? Hier is behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. De studie van Hutchins & Huntjens (2020) onderzoekt de kennis, houding en verwachting van consumenten ten opzichte van presbyopie. De noodzaak van een leescorrectie werd voornamelijk gezien als een teken van ouderdom. Een brilcorrectie heeft de voorkeur voor correctie van dichtbij, terwijl comfort en gemak belangrijker zijn dan de kosten. Multifocale contactlenzen hebben niet de voorkeur, zelfs als de consument al contactlenzen draagt voor afstand. Consumenten vinden dat er eerder en betere voorlichting moet worden gegeven over het onderwerp. Dit zou kunnen bij de huisarts, maar men spreekt de voorkeur uit voor de oogzorgspecialist. De vraag is echter: “Hoe gaan die om met multifocaal?”

Onbekend maakt onbemind

Interessant is dat in een ander onderzoek onder bijna 800 presbyopen werd ontdekt, nadat zij hadden aangegeven klachten te ervaren met het zicht voor nabij, dat slechts 9 procent van de contactlensdragers op de hoogte bleek te zijn van de mogelijkheden met multifocale contactlenzen (Multi-sponsor Surveys, Inc., 2015). Dit wijst misschien op een aandachtsgebied voor specialisten: het eerder onder de aandacht brengen van presbyopie en benadrukken dat multifocale contactlenzen veel meer vrijheid geven dan brillen. Ook werd genoemd om niet te laat te beginnen met een correctie voor nabij met contactlenzen. Als we te laat starten met het aanmeten is de kans groot dat de klant al een ‘kant-en-klare’ bril draagt en hieraan went.

Kansen in de markt

Als we kijken naar percentages over welk type lens het meest wordt aangemeten, zien we duidelijk dat er nog kansen liggen in de markt van multifocale contactlenzen. Maar liefst 55% van de aangemeten lenzen is sferisch, 31% torisch en slechts 14% multifocaal (zie figuur 1). Er wordt geschat dat ongeveer de helft van de presbyopen geen multifocale lenzen draagt (Morgan et all., 2009).

 

Figuur 1: Aanpassingspercentage per lens 

Ook de GfK cijfers uit 2018 laten zien dat het potentieel best groot is (zie figuur 2). Maar liefst 41% van de bevolking is geschikt om contactlenzen te dragen, hiervan is 34% kandidaat om multifocale lenzen te kunnen dragen. Een grote kans dus om uw praktijk te laten groeien.

Figuur 2: Potentie multifocale lenzen 

Mogelijkheden

Het huidige aanbod van multifocale lenzen is groot omdat verschillende fabrikanten willen inspelen op de kans om te groeien, zo ook Menicon. Wij bieden een groot scala multifocale lenzen aan in vormvast maatwerk zoals onze Oblong serie en in Soft maatwerk zoals de Indivisual one month, ook verkrijgbaar in multifocaal torisch ontwerp met een groot leveringsbereik.

Daarnaast hebben wij een disposablelijn met Miru 1month Multifocal en als nieuwste aanvulling Kisu 1month Multi Toric, die in maart 2020 op de markt is gebracht. Deze multifocaal torische disposable lens heeft een uniek ontwerp en het grote voordeel voor u als specialist, een zeer korte levertijd. Hou onze communicatie trouwens in de gaten. Begin 2021 komen we met verrassend nieuws omtrent Kisu.

Mocht u nu nog vragen hebben of heeft u hulp nodig naar aanleiding van dit verhaal? Neem dan contact op met de afdeling Professional Services van Menicon. Zij kunnen u uitgebreid informeren over het aanmeten van onze multifocale producten. U kunt ze bereiken via ons nummer 0591 610 640 of via e-mail professionalservices@menicon.nl 

 

 

Bronnen 

GFK retail 2018 NAC

Hutchins B, & Huntjens B. (2020). Patients’ attitudes and beliefs to presbyopia and its correction. J Optom. 

Morgan, P.G. et all. (2009). International contact lens prescribing in 2019 Contact Lens Spectrum, Volume: 35, Issue: January 2020, page(s): 26-32

Multi-sponsor Surveys, Inc. (2015). Gallup Study of the U.S. Consumer Contact Lens Market. October 2015; Princeton, NJ

United Nations Department of Ecomomics and Social Affairs. (2009). Population Division World population ageing. 

Terug naar het overzicht