2019-11-07

Warpage door zachte lens

door Wouter van der Bent

Suboptimale passingen bij zachte lenzen veroorzaken, vaker dan je zou vermoeden, corneavervormingen. Uit een (weliswaar ouder) onderzoek van Schornack et al in Contact Lens & Anterior Eye (2003) blijkt dat ongeveer een derde van alle corneale warpage constateringen veroorzaakt wordt door zachte lenzen. Of dit aantal de laatste tijd gedaald is door de beschikbaarheid van maatwerk zachte lenzen is een interessante vraag.

Beweging, centratie en diameter

Veelal wordt een zachte lenspassing als goed beoordeeld op basis van de aloude parameters ‘beweging’, ‘centratie’ en ‘diameter’. Na beoordeling van deze punten kan echter niet de conclusie ‘goede passing’ getrokken worden. Dit staat nog los van de vraag wat we doen als we één of meer van deze parameters als niet acceptabel beoordelen. Dit betekent namelijk dat we veelal niet meer met onze disposable lens uit de voeten kunnen. Als de cliënt tevreden is zijn wij ook snel geneigd om dat te zijn. De volgende casus laat zien dat het noodzakelijk is om naar meer dan de ‘3 stokpaardjes’ te kijken.

Casus

Deze cliënt (vrouw, 25 jr.) draagt al langere tijd een zachte lens met een vervangingstermijn van 2 weken, de specificaties zijn:

  • S-10,50
  • Bcr. 8.40
  • Dia.14.00

Subjectief zijn de visus en het comfort goed. Uit de objectieve bevindingen blijkt een visus van OD/OS:1.0/1.0 en wordt er geen overrefractie gemeten. Het spleetlamponderzoek geeft het volgende: Bew.1-, Centr.0, Dia.0, PUT:1-. De corneae zien er goed uit. Na het uithalen van de lens is op de conjunctiva de afdruk van de lens zichtbaar (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

Een topografiebeeld (axiale curve) direct na het uitdoen van de lenzen laat het volgende zien (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

Midperifeer op de corneae is een vrij abrupte overgang van een steile naar een vlakke radius zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt door een te strakke passing van de zachte lens in de periferie. Als we de opbouw van de zachte lens bekijken, is de optische zone hierin goed te zien (zie afbeelding 3). De diameter van deze zone komt overeen met de steile zone op beide corneae.

Afbeelding 3

Bovenstaande casus laat zien dat een lenscontrole bij een zachte lensdrager verrassende bevindingen kan opleveren door het uitvoeren van een aantal extra controles. Bovendien weet de klant de extra aandacht vaak erg te waarderen. De klanten waarbij de passing altijd als ‘goed’ wordt beoordeeld zijn juist interessant om eens nader onder de loep te nemen.

Blijkt uit de topografiebeelden in meer of mindere mate een warpage dan is dat direct een sterk argument om een maatwerk zachte lens aan te passen. Het gemaakte beeldmateriaal (topografie & foto) is hierbij naar de klant toe ondersteunend aan de argumentatie.

Terug naar het overzicht