2016-07-20

Verwachtingsmanagement bij Nachtlenzen®

door Bianca Schut

Een casus uit de praktijk

Nachtlenzen zijn een populair product. Steeds meer mensen raken bekend met de techniek en het aantal dragers groeit gestaag. Bij dit product is goede voorlichting aan de consument zeer belangrijk. Daarnaast kan de gewenningsperiode worden vergemakkelijkt met het aanbieden van de juiste tijdelijke ondersteunende producten. Het duurt namelijk een aantal weken voordat het zicht overdag optimaal is. In onderstaande casus bespreken we het aanmeten van nachtlenzen, de ondersteuning gedurende de gewenningsperiode en de ervaringen van de consument.

Achtergrond

De casus gaat over een 52-jarige man die al verschillende zachte lenzen had geprobeerd. Volgens de klant bleef het zicht structureel achter en liet zijn kantoorbaan het niet toe de zachte lenzen langer dan zes uur enigszins comfortabel te kunnen dragen.

Om te beginnen werd de gezondheid van de cornea beoordeeld: refractie- en visuswaarden werden bepaald, topograafbeelden werden gemaakt, de cornea en pupil-diameter en dominantie werd opgemeten. In de afbeelding hieronder worden de specificaties weergegeven.

Beoordeling cornea

  OD OS
Cornea Gb Gb
Traanfilm Gb Gb
Refractie S -3,00 C -0,50 x 015 Add +1,50 v 1.20 S -3,25 C -1,25 x 180 Add +1,50 v 1.12
Topografie

De data in Easyfit

Op basis van de refractie- en corneacilinder en bijbehorende asrichtingen berekende Easyfit een verwachte restcilinder van C -0,34 dpt voor rechts en van C -1,04 dpt voor links. Zie de afbeelding hieronder.

De restcilinder voor links zal ervoor zorgen dat de visus achterblijft. Easyfit waarschuwt hier automatisch voor.

Voor- en nadelen bespreken

Voordat de consument de refractieruimte verliet, werden nogmaals de voor- en nadelen besproken. Nadelen waar de klant in dit gesprek op werd gewezen zijn onder andere:

  • De achterblijvende visus links, als gevolg van de verwachte restcilinder
  • De kans op halo’s in schemer of donker als gevolg van de pupilgrootte
  • De gewenningsperiode van drie weken

Een aantal voordelen van Nachtlenzen voor deze klant zijn:

  • Overdag scherp zien zonder bril of lenzen
  • Fijne oplossing voor mensen die last hebben van droge ogen
  • Ideaal om vrijuit te kunnen sporten

Na het afwegen van de voor- en nadelen, besloot de klant definitief voor de Nachtlenzen te gaan. Op basis van die keuze werden de aangemeten lenzen besteld.

De gewenningsperiode

Het is belangrijk de gewenningsperiode van drie weken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het duurt namelijk even voordat het zicht overdag optimaal is. Dit kan erg lastig zijn. De klant kan tijdens die weken bijvoorbeeld worden geholpen met zachte lenzen. Ook kan er worden geadviseerd de Nachtlenzen tijdelijk ’s nachts en overdag te dragen voor een goed zicht.

De eerste bevindingen

Nadat de juiste Nachtlenzen binnen waren, werd de klant uitgenodigd voor een instructie-afspraak. Opvolgend werden ook een controle-afspraken na één nacht, na één week en na drie weken ingepland. Tijdens de controle-afspraak na drie weken waren de bevindingen als volgt.

Axiaal verschilbeeld

Tangentiaal verschilbeeld

De klant was relatief tevreden. Hij had met name het gevoel in de verte nog iets scherper te willen zien. Hij kon voor nabij, ondanks zijn leeftijd, nog visus 1.0 lezen op 40 cm.
Dit is een bijkomend voordeel van Nachtlenzen. Iedere Nachtlens zorgt namelijk voor een soort multifocaal effect qua corneavorm. Het centrale deel van de cornea toont immers de meeste afvlakking. Dit neemt in de periferie langzaam concentrisch af.

Gezien de dominantie werd er enkel voor rechts een pasglaasje van S -0,50 voorgehouden. De klant gaf direct aan een duidelijke verbetering te zien voor veraf en merkte nauwelijks verslechtering bij het lezen. Voor rechts werd met behulp van Easyfit een nieuwe rechterlens besteld middels een Central Island-respons. De overrefractie werd hierin doorgerekend.

Bevindingen na optimalisatie

Op het moment dat de klant de nieuwe rechterlens drie nachten had gedragen, kwam hij weer langs voor controle. Hij gaf aan nog weinig verbetering te zien. Hieruit blijkt wederom het belang van verwachtingsmanagement. Tijdens het afleveren is hem niet duidelijk verteld wat hij zou kunnen verwachten. Een nachtlens heeft ook bij een heraanpassing tot drie weken de tijd nodig om het maximale effect te bereiken. Dit werd alsnog uitgelegd en de klant werd gevraagd over ruim 2,5 week opnieuw voor controle te komen. De bevindingen tijdens deze controle waren als volgt.

Axiaal verschilbeeld

Tangentiaal verschilbeeld

 

Terug naar het overzicht