2017-03-21

Topotip 6: herken grillige beelden

door Sander Sterk

Het maken van kwalitatieve topografiebeelden is erg belangrijk. Zijn je topobeelden niet mooi glooiend maar juist rommelig? Dan duidt dit vaak op een instabiele traanfilm of op een contactlens die te kort is uit geweest.

Bij de bovenstaande afbeeldingen is goed zichtbaar dat bij een instabiele traanfilm het topobeeld erg irregulair is. Het beeld ziet er erg grillig uit. Dit in tegenstelling tot de stabiele traanfilm, hier zien we een mooi glooiend patroon.

Ook het te kort uit hebben van een contactlens kan zorgen voor rommelige topobeelden. Als vuistregel wordt vaak het volgende aangehouden:

  • Zachte lenzen: minimaal 3 dagen uit voor een meting
  • Harde lenzen: minimaal 3 weken uit voor een meting

Let wel, dit is een vuistregel. De topobeelden geven uiteindelijk aan of deze periode lang genoeg is geweest. Vergelijk daarom altijd topobeelden van vorige metingen met elkaar. Indien er geen verschil meer optreedt is er een goede startsituatie gecreëerd. Indien er te vroeg wordt gemeten is er een reële kans dat dit een negatieve invloed heeft op de passing van de nieuwe lens.

In de bovenstaande afbeeldingen is goed te zien hoe het oog van iemand die is gestopt met het dragen van harde lenzen verandert binnen 3 weken tijd. Er is goed zichtbaar dat de cornea na 3 weken steiler wordt en er een cornea astigmatisme tevoorschijn komt. De meting na drie weken zal een veel beter resultaat geven wanneer gestart wordt met nieuwe lenzen.

Dit was topotip 6 uit de video 10 topotips. In het volgende artikel gaan we dieper in op topotip 7: let op symmetrie.

Terug naar het overzicht