2021-11-26

Topografiebeelden combineren

door Ilse Stok

De nieuwste functie in Easyfit

Topografiebeelden, ze zijn bijna onmisbaar in een moderne contactlenspraktijk. Ze bieden onschatbare informatie over de cornea en zijn daardoor het beste hulpmiddel bij het bepalen van de juiste lenskeuze. 

Bij Menicon besteden we veel aandacht aan het belang van kwalitatieve topografiebeelden. En niet alleen kwaliteit is belangrijk. Ook het maken van meerdere topobeelden per oog kan enorm helpen bij een zo nauwkeurige mogelijke lensaanpassing. Eén kwalitatief topobeeld is nauwkeurig, maar het gemiddelde van meerdere topografiebeelden is nog nauwkeuriger. 

Met deze nieuwe functie in Easyfit beschik je als specialist over de mogelijkheid om meerdere topografiebeelden te combineren. Deze nieuwe functie maakt je topograaf slimmer. Het is een zeer handige functie voor elke lensaanpassing, maar een vereiste om de Nachtlens PRO aan te kunnen meten. Hoe de functie precies werkt en hoe je er je voordeel mee kunt doen in jouw contactlenspraktijk leggen we je graag uit in deze handleiding. 

Voor je begint: Easyfit updaten

Voordat je topografiebeelden binnen Easyfit kunt combineren, heb je de juiste Easyfit-versie nodig. De functie is namelijk beschikbaar vanaf versie 5.1.528.009. Heb je deze nog niet? Update dan eerst Easyfit.

Topografen

Het combineren van topografiebeelden werkt voor iedere topograaf behalve voor:

  •        Zeiss i.Profiler (de Zeiss i.Profiler plus werkt wel)
  •        Cassini
  •        Shin Nippon CT-1000 
  •        de Tomey Rt7000


Wanneer je werkt met een computer met Windows XP, dan is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe functie. Deze versie van Windows is helaas te gedateerd voor de nieuwste Easyfit versie.

De functie 'Topografiebeelden combineren' inschakelen

De functie om topografiebeelden te combineren is standaard uitgeschakeld in Easyfit. Via het Instellingenmenu, rechtsboven in Easyfit, kun je deze functie inschakelen. Onder het tabblad ‘Algemeen’ vind je onderaan de functie ‘Topografie import methode’. 

Metingen combineren

We leggen je eerst even uit wat je ziet in het 'Metingen combineren scherm' en waar het allemaal voor dient. In dit scherm wordt weergegeven welke metingen geschikt of juist ongeschikt zijn om te combineren en welke gebruikt kunnen worden voor een lensberekening. Je kunt zelf bepalen welke metingen je wilt importeren. Vanwege de privacywet hebben we in ons voorbeeld gegevens van een fictief testpersoon ingevuld. 

1. Naam van de klant
2. Geboortedatum van de klant
3. Tangentiaal of Axiaal beeld: door hierop te klikken wordt er gewisseld tussen een axiale en tangentiële map.

4. Geïmporteerde metingen van het rechteroog. Het blauwe vak bevat meldingen over de meting.
5. Geïmporteerde metingen van het linkeroog. Het blauwe vak bevat meldingen over de meting.
6. Annuleren. De metingen worden niet geïmporteerd, en het scherm wordt gesloten.
7. Meer Importeren. Het scherm wordt gesloten, maar de metingen worden onthouden. Je hebt nu de mogelijkheid om meer metingen vanuit de topograaf toe te voegen om te combineren.
8. Importeer selectie. Selecteer de metingen uit het scherm die je wilt combineren. Met een druk op deze knop, worden de geselecteerde metingen gecombineerd.
9. Beelden combineren. Door hierop te klikken, worden de metingen gecombineerd tot één samengevoegde meting. Hierbij worden de gemiddelden genomen van de geschikte metingen.  Hierbij geldt het volgende: 

    • Indien een meting een opmerking bevat in het informatiepaneel, dan is dit beeld niet geschikt om te kunnen combineren. 
    • Om te kunnen combineren, zijn er ten minste twee geschikte beelden nodig 
    • Minimaal 50% van alle beelden van een oog moeten geschikt genoeg zijn om te kunnen combineren. 

Aan de slag: topografiebeelden inladen

Wanneer je de topografiebeelden hebt gemaakt, dan kun je deze importeren in Easyfit. Bij iedere topograaf werkt dit anders. De Medmont heeft bijvoorbeeld de optie om meerdere topografiebeelden in één keer in te laden in Easyfit, zoals onze collega Nelisa heeft laten zien in een recente vlog over dit onderwerp. Voor de meeste topografen geldt momenteel echter nog dat je de metingen per keer inleest in Easyfit en daarna je selectie kunt maken.

Omdat er meerdere metingen nodig zijn om te kunnen combineren, klik je na het importeren van je  meting op ‘Meer importeren’. Het 'Metingen combineren' scherm verdwijnt, zodat je weer nieuwe topografiebeelden kunt importeren. 

Wanneer je alle topografiebeelden hebt geïmporteerd, druk je op de knop ‘Beelden combineren’ 

De geselecteerde metingen zijn nu geïmporteerd. Je kunt in Easyfit de refractiegegevens en corneadiameter invullen. Wanneer je in Easyfit onder het kopje ‘Toon details’ kijkt, dan zie je onderaan vermeld hoeveel metingen er gecombineerd zijn. Wij adviseren om in ieder geval vier topografiemetingen per oog te importeren. 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf de topobeelden te selecteren. Wanneer je de topobeelden in Easyfit hebt geïmporteerd, klik je op ‘Importeer selectie’ zoals je hieronder kunt zien. 

Je geselecteerde beelden worden dan gebruikt voor de lensberekening. 

Geschikt of ongeschikt 

Een topografiebeeld is niet altijd geschikt om te gebruiken voor de lensberekening. Bijvoorbeeld doordat de meting onvoldoende data bevat, of omdat deze teveel afwijkt van de overige metingen. Indien het opmerkingenveld geel gekleurd is in plaats van blauw, kan de meting niet gecombineerd worden.

Een goede meting

Een goede meting is te herkennen aan het ontbreken van meldingen naast het topografiebeeld. Het topografiebeeld knippert niet en bevat geen indicaties op de plekken waar onvoldoende data is. 

Onvoldoende data in de periferie

Het kan voorkomen dat de meting onvoldoende data bevat in de periferie, dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Echter zodra de vlakke of steile as onvoldoende data bevat, wordt de meting niet automatisch meer gecombineerd. Het kan wel geïmporteerd worden, maar dit is dan een bewuste keuze van de gebruiker. Voor sommige lenstypen, zoals de Conform, de Indivisual en nu ook de Nachtlens PRO is de perifere data nodig om een juiste berekening te kunnen doen. 

Cornea data ongeschikt voor combineren

Wanneer deze melding in je scherm verschijnt, bevat de meting waarden die buiten het gestelde bereik vallen. De meting zal als ‘ongeschikt’ aangeduid worden en het beeld kan niet gecombineerd worden.

Meting te afwijkend voor combineren

Zodra de waarden van een meting te veel afwijken van de gemiddelde waarden van alle metingen, kan de meting ook niet gecombineerd worden.  

Deze nieuwe functie is echt een verbetering als het gaat om het gebruik van data uit topografiebeelden. Lensberekeningen worden gedetailleerder en dit resulteert in nauwkeurigere passingen en minder ruilingen. Hopelijk hebben we je enthousiast gemaakt om met deze nieuwe functie aan de slag te gaan. Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Onze collega’s van Professional Services helpen je graag!

Terug naar het overzicht