2017-06-15

Terugblik NKL Live: De beperking van e-waardes

door Sander Sterk

De eerste editie van NKL Live vond plaats op dinsdagavond 30 mei. Tijdens dit webinar met als titel “De beperking van e-waardes” ging ik onder andere in op de manier waarop lenzen op dit moment worden aangepast. We streven er in de praktijk namelijk naar dat we met een goede contactlenspassing de cornea zo veel mogelijk respecteren. Aan de andere kant willen we natuurlijk ook dat de lenzen blijven bewegen. Met de huidige kennis en inzichten moeten we ons daarom serieus afvragen of de manier waarop we nu contactlenzen aanpassen wel de juiste is.

Excentriciteit

Dit webinar ging dus over de beperking van e-waardes. Stap voor stap heb ik geprobeerd uit te leggen wat een excentriciteit (ellips) eigenlijk is en wat dit betekent voor een contactlensontwerp. Het werd duidelijk dat het niet écht veel verschilt ten opzichte van een sferische lens. En al helemaal niet met een randsfeer.

  • Een excentriciteit is altijd gekoppeld aan een kromming
  • Een excentriciteit is de grootheid die aangeeft in hoeverre de ellips afwijkt van een cirkel
  • Een excentriciteit heeft een oriëntatie welke nog steeds ‘naar binnen’ is gericht

  • Een contactlens met excentriciteit is altijd afhankelijk van een kromming
  • De centrale passing en perifere passing kunnen niet losgekoppeld worden
  • Een rand elliptische lens doet minder dan een volledige elliptische lens

Excentriciteit van het oog

Daarna verlegden we de focus naar de excentriciteit van het oog. Al heel snel werd duidelijk dat de excentriciteit van het oog verschilt per plaats en dat dit al snel niet meer overeen komt met de excentriciteit van de contactlens. Laat staan als de lens ook nog gaat bewegen. Hetgeen we natuurlijk graag willen.

Als laatste keken we naar de combinatie van een elliptische lens op een oog en wat er gebeurd als deze gaat bewegen. Het werd al snel duidelijk dat dit nadelige consequenties heeft voor de passing en dat we dan juist niet de cornea aan het respecteren zijn. Een simpele conclusie is dat het aanpassen van elliptische lens onmogelijk kan zorgen voor een stabiele en goede passing.

  • Een oog is opgebouwd uit verschillende excentriciteiten
  • Een bewegende lens komt in aanraking met verschillende excentriciteiten
  • De oriëntatie van een ellips komt niet overeen met de perifere vorm van de cornea en daarmee respecteer je niet de lokale vorm van de cornea
  • Een rechte lijn heeft een vele malen betere oriëntatie in relatie tot de vorm van de periferie

De praktijk

De manier om wel te zorgen voor een stabiele en goede passing is door met een recht gedeelte in de periferie van de contactlens te werken. Ook wel een lineaire periferie of tangent genoemd. Dus juist geen kromming waarbij we het oog zo veel mogelijk proberen te volgen! Het werd duidelijk dat de plaats waar een contactlens past met een rechte periferie veel beter onder controle is. Daardoor wordt dan ook de druk op een oog veel beter verdeeld. Dat laatste zorgt er dan ook weer voor dat we de cornea zo veel mogelijk respecteren.

NKL Contactlenzen maakt al jaren gebruik van tangenten (rechte lijnen) in de periferie van de lens. Een Genius, Daytime, Indivisual, Vintage, Conform®, Nachtlens2® en TimeXL zijn voorzien van al dan niet een custom made tangent.

Terug naar het overzicht