2017-05-05

Lenzen en zwangerschap

door Bianca Schut

Voor dit blog heb ik mezelf verdiept in mijn persoonlijke uitbreiding. Ik wil jullie dan ook graag meenemen in de wereld van de zwangerschappen. Wat verandert er nou hormonaal, systemisch en lichamelijk en welk effect zou een zwangerschap kunnen hebben op het dragen van lenzen?

Fysiologische veranderingen

Samra (2013) schrijft dat er, als voorbereiding op de bevalling en ter bescherming en voor de ontwikkeling van de foetus, tijdens een zwangerschap progressieve fysiologische veranderingen van het lichaam gaande zijn. Niet alleen hormonaal, maar ook het cardiovasculaire systeem wijzigt, evenals de renale, pulmonaire, metabolische, hematologische, immunologische en het voor ons zo belangrijke visuele systeem.

Oculaire veranderingen

Wanneer we ons enkel focussen op de oculaire wijzigingen, dan is er een onderverdeling mogelijk in fysiologische en pathologische veranderingen. Zeker de fysiologische veranderingen zijn erg interessant om even puntsgewijs te benoemen:

  • De oogleden kunnen door een toenemende melanineproductie meer pigmentatie laten zien, welke reversibel is.
  • De traanfilm kan worden beïnvloed door een verstoring van de traanklier als gevolg van de afgifte van het lactogene hormoon prolactine.
  • De corneagevoeligheid, -dikte en -krommingen kunnen veranderen. Doorgaans neemt de sensitiviteit enigszins af en de dikte toe in de latere fase van de zwangerschap; deze laatste heeft een directe logische invloed op de refractiewaarde.
  • Tijdens het tweede en derde trimester neemt de corneakromming toe, welke na de bevalling of de periode van borstvoeding weer volledig herstelt.
  • Bovenstaande veranderingen kunnen het dragen van contactlenzen tijdelijk minder plezierig en voorspelbaar maken, waardoor een tijdelijk staken of een heraanpassing enkele weken postpartum een goed advies kan zijn.
  • Tijdens de zwangerschap of de lactatieperiode kan de ooglens mogelijk minder goed accommoderen.
  • De intra-oculaire druk neemt doorgaans af tijdens de zwangerschap.
  • Tijdens de zwangerschap kan de immuunrespons enigszins worden onderdrukt.
  • Met name tijdens het derde trimester kan het gezichtsveld van de zwangere vrouw iets veranderen. Het mechanisme hierachter is niet bekend; wel kunnen we ons geruststellen met het feit dat het een reversibele en dus tijdelijke verandering is (Samra, 2013).

Bovenstaande bevindingen kunnen we tegenkomen bij zwangere, gezonde vrouwen. Het uitvragen van een eventueel gewijzigde hormonale situatie, zeker in het geval van klachten die we niet eerder gehoord hebben, verdient dan ook zeker een aanbeveling. Enkel op deze manier kunnen we de juiste verwachting scheppen bij klanten die in (en vol) verwachting zijn en uitleggen waarom lenzen mogelijk tot (na) de bevalling iets minder goed zouden kunnen bevallen.

Bron: Samra, K.A. (2013). The eye and visual system in pregnancy, what to expect? An in-depth review. Oman Journal of Ophthalmology, 6(2), p. 87-91.

Terug naar het overzicht