2020-05-25

Lenzen desinfecteren in tijden van COVID-19

door Fokko Trip

Progent: een universeel bacterie, virus en amoebe desinfecterend middel
 

COVID-19

De recente uitbraak van COVID-19 heeft een ernstig wereldwijd risico voor de volksgezondheid veroorzaakt. Volgens de WHO kan het virus dat wordt verspreid door geïnfecteerde patiënten zich hechten op verschillende objectoppervlakken en het menselijk lichaam infecteren wanneer een persoon deze besmette objecten aanraakt en vervolgens zijn mond, neus of ogen aanraakt. Dit is waarom onze handen wassen en objecten desinfecteren enkele van de belangrijkste methoden zijn om te voorkomen dat de infectie zich verspreidt. 

Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat het dragen van contactlenzen het risico op het oplopen van het coronavirus vergroot. Aandacht besteden aan hygiëne en het gebruik van de juiste reinigingsmiddelen voor contactlenzen is altijd belangrijk.

Contactlenshygiëne

Menicon heeft contactlenshygiëne altijd als een kernprioriteit binnen het bedrijf beschouwd. Zoals veel academische en klinische experts hebben geadviseerd, is het tijdens deze COVID-19-pandemie erg belangrijk om contactlenzen goed te desinfecteren om een ​​goede hygiëne te behouden en mogelijke infectie te voorkomen.

Natriumhypochloriet

Natriumhypochloriet, een biocide en het belangrijkste ingrediënt in bleekmiddel, wordt door verschillende overheidsinstanties zoals Centers for Disease Control and Prevention in de VS aanbevolen als een effectief COVID-19-desinfectiemiddel voor besmette voorwerpen. Daarnaast werd gemeld dat een minimale concentratie van ten minste 0,1% natriumhypochloriet coronavirussen (HCoV) effectief in 1 minuut kan inactiveren. 

Progent

Voor vormvaste lenzen beveelt Menicon Progent aan. Progent kan zowel door professionele oogzorgbeoefenaars als lensdragers gebruikt worden. Het actieve ingrediënt in Progent is natriumhypochloriet (0,2%). Progent is een intensiefreiniger bedoeld voor alle vormvaste contactlenzen, speciaal aanbevolen voor het reinigen en verwijderen van aanslag en proteïne van het oppervlak van de lens.  

Progent heeft een sterke, snelle werking tegen alle organismen die de lenzen kunnen besmetten, inclusief bacteriën, schimmels, gisten, virussen en amoeben. Uit onderzoek is gebleken dat virussen en acanthamoebes op lenzen die met Progent werden behandeld in minder dan vijf minuten werden gedeactiveerd.

In een onderzoek van J.Spitter et al. 1998 (1) werd de sterke werking van Progent aangetoond. Een aantal resultaten wil ik dan ook delen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestond uit het beoordelen van de prestaties van Progent tegen Acanthamoeba trophozoites en cysten na een korte contacttijd van 5 minuten. De methode die voor deze test is gebruikt, is beschreven door Sally et al. 1996 (2), bij de evaluatie van twee kwantitatieve methoden voor het tellen van levensvatbare cellen. Richard Burger et al. 1994 (3), en Stephania Zanetti et al. 1995 (4), testten de dodende werking van een ander desinfecterende oplossing tegen Acanthamoeba. Voor de meeste van deze oplossingen was minimaal zes uur contact nodig om de levensvatbare cellen te kunnen tellen.

Resultaten

Bacteriën, gisten en schimmels

Tabellen 1a en 1b geven de reductie weer van bacteriën, gisten en schimmels.

De Progent A + B slaagde voor al deze tests al na een minuut. Lenzen die gedurende één minuut in de vloeistof zijn gedrenkt, worden geacht te zijn gedesinfecteerd.

Tab. 1a Reductie getal in één minuut

Organismes (initial conc.) cfu/ml Reduction rate (%)
Progent A + B

Ps. aeruginosa  (9,7  . 10⁵)

St. aureus          (5,0  . 10⁵)

S. marcescens   (7,6  . 10⁵)

C. albicans         (7,3  . 10⁵)

F. salani              (7,1  . 10⁵)

100

100

100

100

100

 

Tab. 1a Reductie getal in twee minuten

Organismes (initial conc.) cfu/ml Reduction rate (%)
Progent A + B

Ps. aeruginosa  (9,7  . 10⁵)

St. aureus          (5,0  . 10⁵)

S. marcescens   (7,6  . 10⁵)

C. albicans         (7,3  . 10⁵)

F. salani              (7,1  . 10⁵)

100

100

100

100

100

Virussen

Tabel 2 toont de antivirale activiteit van Progent. Deze activiteit werd getest in drie concentraties (onverdund, 1: 2, 1: 10) en op drie verschillende contacttijden (5 min, 15 min en 60 min).

Tab. 2 Reductie van het virus in 5 minuten.
Virus strain Validation studies Reduction of virus titre by test solution Incubation time Dilution of test solution

Polio type 1

HSV 1

Adeno type 1

Orthopox

Bovine Rota

Successful

Successful

Successful

Successful

Successful

8 4 log₁₀

8 4 log₁₀

8 4 log₁₀

8 2.5 log₁₀

8 4 log₁₀

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

Het mengsel vertoonde antivirale activiteit en reductie in alle testvormen van ten minste 4 log10 . De resultaten van deze tests tonen aan dat de testoplossing alle vijf de virusstammen die in deze studie werden gebruikt, in de hoogste praktische concentratie (1:10) en met een incubatietijd van slechts vijf minuten inactiveerde. We kunnen er daarom vanuit gaan dat de standaard oplossing zeer veilig is.

Acanthamoebes

Tabel 3 toont de werkzaamheid van Progent tegen Acanthamoebes. Alle resultaten worden gegeven (Controlegroep en Progentgroep). Trophozoïeten en Cysten werden waargenomen in de controlegroep na een incubatie van twee en drie dagen. Met Progent werd op de 14e incubatie dag geen groei van Trophozoïeten en Cysten waargenomen.

Tab. 3 Beoordeling van de amoebicide werkzaamheid van Progent A + B oplossing op Acanthamoeba
    2 days 3 days  4 days 5 days 6 days 9 days 11 days 14 days
Control

Troph 1

Troph 2

Troph 3

Cyst 1

Cyst 2

Cyst 3

+

+

+

-

+

+

 

+

           
Progent

Troph 1

Troph 2

Troph 3

Cyst 1

Cyst 2

Cyst 3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conclusie

Op basis van bovenstaande resultaten is te zien dat de Progent A + B intensief reiniger zeer goed presteert tegen bacteriën, schimmels, gisten, virussen en Acanthamoebes. De oplossing voldoet aan alle eisen van de huidige nationale en internationale normen en zorgt in een zeer korte tijd voor een optimaal hygiënische behandeling van vormstabiele contactlenzen. Nadat lenzen vijf minuten in het middel zijn gezet, worden de lenzen gedesinfecteerd en vrij van virussen en Acanthamoebes.

 

1) J. Spittler et al. A Universal Bactericidal,Virucidal and Amoebicidal Disinfecting System for all Rigid Gas Permeable Lenses: Menicon Progent Solution. Contactologica. Volume 20, nummer 4, 1998, pag. 145-192.

2) Buck, S. L., R. A. Rosenthal: A quantitative method to evaluate neutralizer toxicity against Acanthamoeba castellanii (1996).

3) Burger, R., F. Robert, Drlica, K.: Killing Acanthamoebae with Polyaminopropyl Bi­guanide: Quantitation and kinectics 4 (1994) 38.

4) Zanetti, St., L. F. Pier, A. Pinna: Suscepti­bility of Acanthamoebae castellanii to Contact Lens disinfection solutions 7 (1995) 39.

5) Q&A on coronaviruses (COVID-19), World Health Organization. (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses)

6) Cleaning and Disinfection for Community Facilities, Centers for Disease Control and Prevention. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

7) G. Kampf, D. Todt, S. Pfaender, E. Steinmann. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. (2020). J Hosp Infect., 104, 246 – 251.

Terug naar het overzicht