2017-07-24

De automatische vs. de handmatige corneadiameter

door Lambert Mulder

Diameterbepaling is een belangrijk onderdeel in het bereiken van een goede lenspassing. Vaak wordt de diameter niet correct door de topograaf opgemeten. Dat resultaat wordt vervolgens wel doorgestuurd naar Easyfit. In dit stuk wil ik graag het verschil laten zien tussen de diameter die automatisch door de topograaf wordt gemeten en de met het meetinstrument van de topograaf handmatig gecontroleerde diameter.

Zo meten topografen

Topografen meten horizontaal de afstand van limbus tot limbus. Dit wordt gedaan door middel van contrastverschil tussen de sclera en de cornea. Hier gaat het dan ook geregeld mis, door licht interferentie en omdat de scheidslijn vaak lastig te markeren is. Het meetpunt kan namelijk binnen de limbus vallen. Bijvoorbeeld als er een wit reflexpuntje (van licht) voor de limbus zichtbaar is en/of als er weinig contrastverschil zichtbaar is.

Diameterweetje

Een leuk diameterweetje is voortgekomen uit een Amerikaans onderzoek. Onderzoekers hebben 200 rechterogen in dit onderzoek opgemeten door middel van een meetinstrument op een spleetlamp. Hier kwam een gemiddelde corneadiameter uit van 11.80. Van deze 200 ogen waren  114 gelijk aan of kleiner dan de gemiddelde diameter en 86 ogen waren groter dan de gemiddelde corneadiameter. Dit is in de onderstaande afbeelding weergegeven.

The Effect of Corneal Diameter on Soft Lens Fitting, Part 1. By Patrick J., Caroline, FAAO., Mark P., and Andre, FAAO.

Zodoende leek het mij een goed idee om hier een kort blog over te schrijven, om wat voorbeelden te laten zien. Niet iedereen zal dit even nuttig vinden en er wordt misschien zelfs gedacht dat dit te betuttelend is, maar we maken in de praktijk nog te vaak mee dat de diameter niet correct ingevoerd staat. De diameter moet altijd zo horizontaal mogelijk worden gemeten aangezien Easyfit uitgaat van de HVID. Bij een cornea met een bovengemiddeld elliptische vorm, kan het echter raadzaam zijn een diagonale meting te gebruiken. 

Medmont

Hieronder is een opname van de Medmont te zien, deze topograaf geeft de diameter niet automatisch door aan Easyfit. De diameter moet dus altijd worden opgemeten en handmatig in Easyfit worden gezet. Bij deze topograaf ondervinden wij dan ook minder problematiek met de diameterkeuze. In 98% van de gevallen wordt het topobeeld vanuit de Medmont niet in zijn geheel vertoond in de horizontale richting. In dat geval adviseer ik zo horizontaal mogelijk te meten.

CSO Phoenix

Als je de opnames van de CSO Phoenix gaat analyseren kom je als eerste in het onderstaande scherm. In ongewijzigde staat gaat de bijbehorende diameter mee naar Easyfit. De diameter die in dit geval wordt meegestuurd is 12.14 mm.

Het is echter ten zeerste aan te raden om voor het doorsturen naar Easyfit de limbusrandmarkering handmatig op de juiste positie te zetten. In dat geval zou het volgende meegestuurd worden naar Easyfit: een diameter van 11.98 mm.

Oculus

Deze topograaf geeft ook standaard de diameter door.  Deze is makkelijk te controleren. Je kan doormiddel van een klik op het plaatje een meetlatje tevoorschijn halen.  Zoals je hieronder ziet meet ik diagonaal van limbus tot limbus en zie je de bijbehorende afstand in het scherm staan. Deze afstand slaat de Oculus niet op en deze dien je dan ook handmatig aan te passen in Easyfit. Oculus heeft een diameter van 11.97 doorgegeven aan Easyfit, terwijl dit 11.60 had moeten zijn.

Topcon CA100

Deze topograaf geeft ook automatisch de diameter door aan Easyfit en heeft ook een ingebouwde liniaal. Hiermee kan je de diameter nauwkeurig controleren en handmatig wijzigen in Easyfit. De liniaal kun je oproepen in het tabblad opties door Afstand aan te vinken. Vervolgens kan je van limbus naar limbus meten.

Ook hier zie je weer een behoorlijk verschil in de doorgegeven diameter en de gemeten diameter. De automatisch doorgegeven diameter is 10.94 en de handmatig gemeten diameter 11.88.

Kortom, het is belangrijk de corneadiameter handmatig te controleren en indien nodig aan te passen in Easyfit. Voor het aanpassen van lenzen geldt: hoe nauwkeuriger de input, des te beter de lenscalculatie en hoe succesvoller de eerste lenspassing. Dit zal zich vertalen in vermindering van ruilingen en stoeltijd.

Terug naar het overzicht