2020-04-28

Contactlenzen dragen na corneale crosslinking, kan dat?

door Erik van der Ven

Deze vraag, uit de titel, wordt mij en mijn collega’s van Professional Services regelmatig gesteld. Het antwoord is, ja dat kan. We moeten alleen wel bepaalde factoren in acht nemen.

Keratoconus

Keratokonus is een afwijking aan het oog, waarbij het hoornvlies zwakker en dunner wordt. Het oog heeft dan geen mooie bolvorm meer, maar puilt wat uit in de vorm van een kegel en kan iets naar onderen uitzakken. Hierdoor wordt het zicht waziger en ontstaat er een vervormd beeld.  Keratoconus is een aangeboren verzwakking van het hoornvlies, en manifesteert zich met name in de  pubertijd. Een keratoconus kan behandeld worden met corneale crosslinking.

Corneale Crosslinking

Crosslinking is een methode om het hoornvlies mechanisch te stabiliseren. Bedoeld voor mensen met een toenemende vervorming en/of verdunning van het hoornvlies, zoals hierboven beschreven. Door behandeling van het hoornvlies met crosslinking kan een hoornvliestransplantatie mogelijk uitgesteld of voorkomen worden.

De behandeling bestaat uit een combinatie van riboflavine oogdruppels (dit is vitamine B2, een niet-giftige en fotogevoelige oplossing) en ultraviolet-A licht. De intensiteit van de UV-bestraling is zo ingesteld dat de andere media niet aangedaan worden of beschadigd raken. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving met druppels. Eerst wordt een gedeelte van het epitheel verwijderd . Dit zorgt ervoor dat de riboflavine oogdruppels goed kunnen inwerken op het hoornvlies. Deze speciale oogdruppels worden gedurende een half uur op het oog gedruppeld. Aansluitend wordt het hoornvlies gedurende 30 minuten met UV-A licht bestraald.  Deze combinatie leidt tot een versterking van het hoornvlies, die ervoor zorgt dat de verdunning en verzwakking van het hoornvlies wordt vertraagd, of in sommige gevallen, zelfs gestopt.

Corneale crosslinking kan keratoconus niet genezen, maar de toename van de vervorming tot stilstand brengen.

Contactlenzen dragen na de behandeling

De verdraagbaarheid van vormstabiele KC-lenzen is direct na de behandeling vaak zeer goed. Dit komt doordat de cornea-sensibiliteit tijdelijk is afgenomen. Echter zit hier wel een risico aan dat er eerder epitheeldefecten ontstaan, en bij te vroeg starten is er eerder kans op steriele keratitis. Een herstelperiode zonder dat er een lens gedragen wordt, is dus noodzakelijk. Als er weer KC- lenzen gedragen kunnen worden, verdelen we deze in 2 types, namelijk lenstypes met contact met cornea top en zonder contact met cornea top.

Lens types met contact met de cornea:

1. Zachte KC lenzen

 • Voordeel: goede drukverdeling over de cornea.
 • Nadeel:  snellere refractie veranderingen volgen elkaar op.
 • Startdatum, na +/- 4 weken.

2. Vormstabiele KC lenzen (Rose-K)

 • Voordeel: verdraagbaarheid vaak goed na behandeling.
 • Nadeel: o.a. herstel duurt langer.
 • Startdatum: na +/- 6 – 12 weken.

Lens type zonder contact met de cornea:

1. Sclera lenzen. (Time XL)

 • Voordeel: O.a. sneller starten na behandeling doordat er geen contact is met cornea top.
 • Nadeel: Ondanks aanmeting zonder invloed op de cornea top kunnen de parameters wel wijzigen. Daardoor kunnen meerdere scleralenzen nodig zijn.
 • Startdatum: na 3-4 weken.  

Heraanpassing via Easyfit

We raden wel aan om na een corneale crosslinking  een heraanpassing  te doen. Maak 2 weken na de behandeling  topobeelden om de vorm van de cornea te controleren, herhaal dit na twee weken nog eens. Indien de beelden stabiel genoeg zijn, importeer deze dan in Easyfit (zie voorbeeld). U klikt op het tabblad ‘medische lenzen’  en  Easyfit berekent , afhankelijk van het type keratoconus, een aantal paslenzen voor u. Deze kunt u gebruiken om tot een juiste lenskeuze te komen.

Corneale crosslinking

 • KC-contactlenzen kunnen na een behandeling goed worden aangepast
 • Neem een duidelijk hersteltijd in acht.
 • Controleer regelmatig de effecten van de lens op het oog na een crosslinking en stel de parameters op tijd bij.

Bron: Contactlenzen na CXL behandeling. H.M Otten. 

Terug naar het overzicht