2019-04-30

Bitorische lenzen in de praktijk

door Sander Sterk

Met de afgelopen drie blogs hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat het toepassen van bitorische lenzen helemaal niet zo moeilijk is als altijd wordt gedacht. Door de terminologie en/of naamvoering lijkt het allemaal complexer dan het is. Maar nu we dit weten, staat niets ons meer in de weg om deze lenzen vaker aan te passen. We kunnen hiermee namelijk echt het verschil maken voor de consument!

Maar hoe ga je dan te werk en hoe kunnen we de stappen volgen die Easyfit neemt? Laten we dat eens bekijken aan de hand van een praktijkvoorbeeld en de stap voor stap behandelen wat er allemaal gebeurt tijdens het bestellen van bitorische lenzen. Je zult merken dat met de opgedane kennis uit de afgelopen blogs het bestellen ineens leuk wordt.

Exporteren naar Easyfit

Willen we optimaal gebruikmaken van de functionaliteit van Easyfit dan moeten we de gemaakte topografiebeelden eerst exporteren naar Easyfit. Het programma is namelijk zo opgebouwd dat hoe meer gegevens er voor handen zijn hoe beter er advies kan worden gegeven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je zelf altijd de specialist blijft en Easyfit altijd mag ‘overrulen’. Mocht je niet weten hoe je de topograafbeelden vanuit jouw topograaf exporteert naar Easyfit, geen nood. Bel dan even met onze collega’s van de afdeling Professional Service en we leggen het je graag uit.

Afbeelding 1

Zodra de topografiebeelden zijn ingeladen en we de refractiesterkte hebben ingevoerd, is het mogelijk voor Easyfit om een lens te berekenen. Wanneer we kijken we naar onderstaande afbeelding, dan zien we dat Easyfit als lensadvies een Genius SE-bitoric geeft (zie blog 2 voor meer informatie over SE-bitorische lenzen). Easyfit heeft hiertoe kunnen besluiten omdat we topografiebeelden hebben ingeladen en dus beschikken over de gegevens van de perifere cornea.

Afbeelding 2

Easyfit geeft het ook aan zodra er gebruik is gemaakt van de perifere cornea gegevens (zie hiervoor afbeelding 2, getal 1). Easyfit kijkt namelijk, afhankelijk van het lenstype, op de achtergrond naar verschillende drempelwaarden om zo tot een lenskeuze te komen. Voordat een keuze wordt gemaakt voor een Genius SE-bitoric moet bijvoorbeeld het perifeer astigmatisme boven de C-2,25 dpt. zijn.

Het perifere astigmatisme is niet iets dat Easyfit standaard laat zien. Dit om verwarring te voorkomen. Wel is het oproepbaar. Op afbeelding 2 zien we bij getal 2 ‘Toon details’ staan. Dit is eigenlijk een button. Met een klik op de muis worden er meer details zichtbaar en zien we welke informatie binnen Easyfit beschikbaar is voor de lensberekening. Het scherm kan er zoals onderstaande afbeelding uitzien.

Afbeelding 3

Het scherm kan nogal indrukwekkend over komen met al deze getallen, maar het merendeel van de gegevens is voor deze kwestie/uitleg niet van toepassing. Kijken we in afbeelding 3 bij getal 1 dan zien we daar het astigmatisme staan van de perifere cornea. Dit is het getal waar Easyfit naar kijkt om te bepalen of er een bitorische lens nodig is voor een betere pasvorm. C-2,25 dpt. en hoger zal dus voor een Genius lens de drempelwaarde zijn om een bitorische variant te adviseren. Wel proberen we lensbinding te voorkomen en zullen we niet één op één het perifere astigmatisme in de lens adviseren.

Tip! Het kan in de praktijk voorkomen dat er maar voor één oog een Genius SE-bitoric geadviseerd wordt i.p.v. voor beide ogen. Kijk dan altijd even naar het perifere astigmatisme in het ‘Toon details’ scherm. Het kan zo maar zijn dat beide perifeer astigmatismes vrij hoog zijn, maar dat het voor het ene oog C-2,24 is en voor het andere oog C-2,26. De drempelwaarde is C-2,25 dus één oog valt er dan onder. Dit kan in afronding zitten dus is het in een dergelijk geval aan te raden Easyfit te overrulen en voor beide ogen een bitorische lens te bestellen.

Staat er geen getal weergegeven in Easyfit dan is er tijdens de meting onvoldoende periferie gemeten. Easyfit geeft dan een lensadvies op basis van de centrale keratometer waarde. Met iets dat niet gemeten is, kan natuurlijk ook geen rekening worden gehouden.

Tip! Check altijd voordat de consument de praktijk verlaat of het perifeer astigmatisme is gemeten. Bij complexere lensdesigns is het anders niet mogelijk om deze lenzen te berekenen en te bestellen!

Nu weten we hoe Easyfit de keuze voor een SE-bitorische lens bepaald. En nog belangrijker, we kunnen het nu zelf beredeneren en wanneer nodig het advies van Easyfit overrulen. Mocht je twijfelen neem dan zeker contact op met onze collega’s van de afdeling Professional Service, zij helpen je graag.

Een toetje!

Om nog net dat stapje verder te gaan hebben we nog een toetje. Zie dit niet als must, maar gewoon voor als je geïnteresseerd bent.

Als we goed kijken naar het lensadvies van Easyfit zien we dat we ook te maken hebben met een serieus rest astigmatisme van C-1,19 dpt. (zie afbeelding 4, getal 1). Dit betekent dat ondanks dat we een veel betere pasvorm kunnen behalen met een SE-bitorische lens dit onvoldoende zal zijn voor een succesvolle passing. De kans is reëel dat we er nog een cilinder overheen meten welke we ook nog zullen moeten corrigeren. We hebben dan in feite een CE-bitorische lens nodig (zie blog 3).

Afbeelding 4

Easyfit berekent voor ons het restastigmatisme al is dit natuurlijk wel een theoretische benadering. We weten nog niet exact in welke richting de lens zal inclineren en dus is de exacte overrefractie nog niet te bepalen. In dit geval dient de SE-bitorische lens dan als paslens. We kunnen goed zien of de passing naar wens is en de lens niet roteert. Zit de lens stabiel dan kunnen we de inclinatie noteren (volgens TABO) en dit samen met de overrefractie doorvoeren bij de button ‘Lens wijzigen’ (zie afbeelding 4, getal 2).

Het komt voor dat Easyfit al initieel een CE-bitorische lens zal adviseren. Gezien alle gegevens waar we rekening mee houden is dit ook mogelijk. Ondanks dit een mooi systeem is en we er ook erg goede resultaten mee behalen, kijk ik altijd nog wel met welk verwachtte restastigmatisme we te maken hebben in relatie tot het cornea-astigmatisme.

Heb ik bijvoorbeeld een hoog verwachtte restastigmatisme in relatie tot een relatief laag cornea-astigmatisme dan bestel ik toch liever eerst een SE-bitorische lens. De ervaring leert dat bij lage cornea-astigmatismes de inclinatie wat minder stabiel kan zijn. Dit heeft dan natuurlijk direct invloed op de visuele prestaties. In dit soort gevallen focus ik mijzelf eerst op een goede stabiele passing. Zodra deze stabiel is weet kan ik de overrefractie bepalen en weet ik zeker dat de daaropvolgende CE-bitorische lens naar behoren zal functioneren. Met andere woorden: zo lang een CE-bitorische lens geen stabiele inclinatie heeft, zal dit de visuele prestaties negatief beïnvloeden.

Hiermee zijn we aan het einde van mijn blogreeks over bitorische lenzen. Ik hoop dat ik heb kunnen laten zien dat bitorische lenzen helemaal niet zo complex zijn als altijd wordt gedacht. Besef dat je dat je met het gebruik van bitorische lenzen écht veel betere lenspassingen zult krijgen en daarmee veel tevredenere consumenten. Je bent dan écht onderscheidend bezig.

Zijn er onderwerpen die je graag terug ziet komen op het blog? Laat het hieronder dan vooral even weten. Je kunt als klant van NKL reageren door in te loggen op onze website.

Terug naar het overzicht