2022-01-18

Aanpassing Daytime (Toric) op een gelaserde cornea

door Erik van der Ven

Regelmatig zien we mensen die gelaserd zijn, waarbij we naar verloop van tijd constateren dat ze toch weer een correctie nodig hebben. Het dragen van zachte contactlenzen zal vaak niet meer mogelijk of lastig zijn omdat de cornea na zo’n behandeling wel heel vlak geworden is. Speciale harde lenzen kunnen meestal wel worden aangepast.

Je zou de Rose K2 Post Graft kunnen aanpassen die voor een dergelijke cornea ontworpen is. Een andere optie die we aanbieden is de Daytime of de Daytime Toric. Hieronder zien we een casus waarbij Daytime lenzen zijn aangepast.

Casus

Een vrouw, van 45 jaar is 11 jaar geleden gelaserd middels een Femto-Lasik behandeling. Vijf jaar na de behandeling in 2019 nam de myopie weer wat toe. 

  S C As Visus
OD -1.00      1.0
OS -0.75 -0.75 90 0.9

In eerste instantie hebben we geprobeerd de ogen te corrigeren met zachte contactlenzen, maar dit gaf een onstabiele visus en discomfort. Bij de laatste refractie in 2020 was de myopie nog meer toegenomen. 

  S C As Visus
OD -2.00 0.75 15 1.0
OS -2.75 0.75 110 0.9

 

Mevrouw wilde graag een goede kijkoplossing, we hebben topografiebeelden gemaakt en zijn aan de slag gegaan. Rekening houdend met de onderstaande tips en tricks.                                             

Tips en tricks

1. Belangrijk bij het aanpassen van een Daytime of een Daytime Toric is dat we naar het steilere gedeelte midperifeer van de cornea kijken, en niet naar de gemiddelde radius.  

2. Easyfit zal met de melding komen dat de Daytime niet geschikt is voor deze cornea. Dit komt door de grote verschillen in de afvlakking van de cornea. Echter is de Daytime wel te berekenen in Easyfit.

3. In eerste instantie zal Easyfit uitgaan van de gemiddelde radius. Hierbij zien we een te vlakke passing van de Daytime.

4. Door de radius handmatig aan te passen, van 8.60 naar 8.00 omdat we  kijken naar de gemiddelde radius in de periferie, die steiler is, in plaats van de centrale K waarden, kunnen we meteen het fluobeeld en gesimuleerde passing bekijken.

5. Mocht het verschil in de vlakste en steilste richting van de gelaserde cornea (te) groot zijn, dan is een Daytime Toric een betere optie.

De passing

Aan de hand van de tips en tricks hebben we de volgende lenzen voor mevrouw besteld:

Daytime Menicon Z           
R: S 7.90 -4.50 10.60 VOD 1.0
L: S 7.90 -5.25 10.60 VOS 1.0

Hieronder zien we een video van de passing van de rechterlens en linkerlens.

Daytime OD

Daytime OS

Op de OCT-scan is duidelijk de centrale afvlakking van de cornea te zien en de positieve traanfilm die de pooling veroorzaakt.

Om een luchtbel onder de lens te voorkomen is het belangrijk om een druppel kunsttraan te gebruiken bij het inzetten. 

Mevrouw is ontzettend blij met haar nieuwe lenzen, de binoculaire visus is 1.20 en het draagcomfort is hoog. Haar draagtijd is langer dan 12 uur per dag. Mocht ze multifocale lenzen nodig zijn, dan is dat met het Daytime design een optie.

Voordelen

De voordelen van een aanpassing met een Daytime of Daytime Toric op een gelaserde cornea zijn:

  • Optie om naar multifocaal te gaan
  • Bij een Daytime Toric kunnen we ook een torische overrefractie doorvoeren en aanpassen in de lens
  • Uitstekende bevochtiging door het traanreservoir
  • Langere draagtijd
  • Optimale centratie door het ontwerp
Terug naar het overzicht