2018-11-27

(Auto)compliance

door Lambert Mulder

Compliance en contactlenzen is een actueel onderwerp en hierover zijn vele artikelen gepubliceerd zoals het artikel ‘Non-compliance with lens wear and Care practices: A Comparative Analysis.’ Mooi is in deze niet echt het juiste woord, je zult later begrijpen waarom.

In deze studie is bij 2 verschillende groepen onderzoek gedaan naar het lensgebruik, te weten: (n=281) contactlensdragers van verschillende praktijken in de regio Dallas-Fort Worth metroplex (DFW) en bij (n=152) contactlensdragers van de University of Texas Southwestern Medical Center te Dallas (UTSW). De testpersonen konden anoniem een vragenformulier invullen met betrekking tot: gezondheidshistorie, bekendheid, risicofactoren voor lensdragen en vragen betreffende gebruik (compliance). Ik spits me toe op de uitkomst van DFW omdat deze alleen een tabel heeft met de uitkomst over Non-Compliant behavior. Helaas staat de reden hiervan niet in het onderzoek.

De eigen perceptie van een lensdrager is vaak goed en hier is dan ook naar gekeken. Bij de DFW groep kwam naar voren dat 237 contactlensdragers (85%) zichzelf compliant vonden, 36 contactlensdragers (13%) gaven aan dat zij dat niet waren en 7 contactlensdragers (3%) wisten het niet. Echter uit onderzoek bleek dat slechts 5 contactlensdragers (2%) een goede compliance hadden, 36 contactlensdragers (13%) een gemiddelde compliance en 240 contactlensdragers (85%) een slechte compliance hadden. Dit was dus totaal het tegenovergestelde v an hun eigen perceptie. De testgroep gaf aan dat ze goed op de hoogte waren van de risico’s m.b.t. gebruik en hygiëne, desalniettemin kwam de volgende score (zie tabel) naar voren over non-compliant gedrag. Zoals te zien is, is de uitkomst aardig verontrustend en veel aanslag problematiek kan hieraan ten grondslag liggen, met natuurlijk het eventuele bijkomende infectie gevaar. Ik denk dat water en het wisselen van de lenscases niet geheel onverwacht zijn. Velen van ons hebben wel een pakkend/stuitend voorbeeld over een lenshouder die zo vies is dat je deze liever niet wil vasthouden. Ik persoonlijk schrok ervan dat 49% van de bevraagden niet zijn of haar handen wast en dat een behoorlijk aantal geregeld of elke dag de lenshouder bijvult met vloeistof en dus niet ververst!

Dit onderzoek is eind 2011 gepubliceerd en ik hoop dat de uitkomst tegenwoordig positiever is, dankzij jullie inspanning en hedendaags besef. Maar het is duidelijk dat er ook veel ruimte is voor verbetering.

Je zal met bovenstaande informatie in het achterhoofd begrijpen dat het een fijn idee zou zijn als een fabrikant hier iets mee doet. Gelukkig doet Menicon dat met de Miru lenzen en wordt er gestreefd naar een zekere mate van auto-compliance! Hoe werkt dit en hoe uit zich dit? Bij de Miru UpSide silicone hydrogel daglens en de Miru Flatpack daglens wordt dit mede gedaan door de Smart TouchTM technologie. Door deze methode wordt enkel de buitenzijde van de lens aangeraakt vanwege de positie van de lens in de verpakking hierdoor is er een lage kans op vervuiling van de binnenzijde. Ik hoor mensen denken, maar dit is voor het initiële comfort van wezenlijk belang. Over het algemeen is aanslag gerelateerd aan inzetten/aanraking op de voorzijde van de lens na 3 a 4 knipperslagen verdwenen. Aan de binnenzijde is dit een ander verhaal en kan het wel tot 15 minuten duren voordat er volledige verversing onder de lens heeft plaats gevonden. Het is begrijpelijk dat dit van invloed is op het initiële comfort. 

Ook dragen de Miru maandlenzen in grote mate bij aan bescherming dankzij het materiaal in combinatie met de NanoGlossTM technologie. Dit kan je terugzien in de volgende tabellen.

Dit resultaat komt voort uit een onderzoek en geeft aan dat de Miru lenzen het laagste niveau van bacteriële adhesie heeft in vergelijking met andere siliconen hydrogel lenzen.2 Ook heeft Menicon een onderzoek naar lipide en make-up gerelateerde aanslag (oils and gels).

Ook hierin voorziet de NanoGlossTM technologie de lens van een goede bescherming, met als resultaat minder aanslag.3 Dit alles maakt de Miru familie uniek en helpt het de klant te beschermen tegen zijn eigen onvolkomenheden. Zoals je eerder hebt kunnen lezen is de perceptie van de klant vaak anders dan de praktijk.

Natuurlijk zeggen wij niet dat compliance hierdoor onderschikt wordt, dit is het laatste dat wij zouden willen. Het is van groot belang dat er altijd gestreefd moet worden naar een zo hoog mogelijk haalbare vorm van compliance.  Het is een mooie gedachte en een fijn idee als er vanuit de fabrikant veel aan wordt gedaan om de klant een zo goed mogelijke bescherming te geven. Mocht er sprake zijn van nalatigheid, dan kan het materiaal de klant in deze ondersteunen.

1 Optometry and Vision Science. 88(12):1402-1408, DEC 2011 Non-Compliance with Contact Lens Wear and Care Practices: A Comparative Analysis Danielle M. Robertson; H. Dwight Cavanagh
2 Vijay et.al. Bacterial Adhesion to worn SiHy Lenses. Optom Vis Sci 2012;89:1095-1106
3 Menicon Data on file

Terug naar het overzicht