2022-03-02

Menicon introduceert het Menicon Bloom™ behandelplan voor myopie controle in Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Australië en Singapore

De introductie laat Menicons voortdurende inzet zien om wereldwijd on-label, goedgekeurde producten voor myopie controle aan te bieden aan patiënten en oogzorgspecialisten.

 

Menicon Co., Ltd. is verheugd aan te kondigen dat Menicon Bloom, een compleet behandelplan voor myopie controle, vanaf nu in zeven additionele markten beschikbaar is. Deze lancering gaat gepaard met een spectaculaire marketingcampagne getiteld: “See Their Imagination Bloom”.

 

Myopie, ook wel bekend als bijziendheid, is een veel voorkomende oogafwijking en een van de grootste veroorzakers van slechtziendheid wereldwijd. Het heeft effect op bijna 30% van de wereldbevolking en de voorspelling is dat dit percentage in 2050 zal zijn opgelopen naar ongeveer 50%. Binnen de groep jongvolwassenen in het Westen is het aandeel myopen opgelopen tot 30% en in Oost Azië zelfs tot niveaus boven de 90%. Wereldwijd wordt myopie erkent als een significant probleem aangaande de volksgezondheid vanwege verhoogde ooggerelateerde morbiditeit en aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg.

 

Bezorgd over de toename van bijziendheid en de gevolgen voor de gezondheid wereldwijd, heeft Menicon Co., Ltd. Menicon Bloom™ ontwikkeld. Een uitgebreid behandelplan voor myopie controle bij kinderen waarin twee specifiek CE- goedgekeurde contactlenzen centraal staan: Menicon Bloom Night™, een speciaal ontworpen orthokeratologische contactlens, en Menicon Bloom Day™, een zachte daglens voor eenmalig gebruik. Gecombineerd met speciaal samengestelde Menicon Bloom™-lensverzorgingsproducten, ultramoderne aanpassoftware en een innovatieve Menicon Bloom™-app, helpt dit complete behandelplan de progressie van bijziendheid bij kinderen te vertragen en biedt het alle hulpmiddelen voor succesvolle myopie controle.

 

Menicon Bloom™ is in 2019 als eerste geïntroduceerd in Nederland. Met deze uitbreiding is het behandelplan vanaf maart 2022 ook beschikbaar in Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Australië en Singapore. De introductie laat Menicons voortdurende inzet zien om wereldwijd on-label, goedgekeurde producten voor myopie controle aan te bieden aan patiënten en oogzorgspecialisten.

 

De introductie gaat samen met een spectaculaire marketingcampagne getiteld “See Their Imagination Bloom”, om aandacht te vragen voor myopie bij kinderen en de mogelijke behandelopties. Met een rijke en levendige visuele wereld van verbeelding, heeft de campagne tot doel het voor ouders en oogzorgprofessionals over de hele wereld geruststellend gemakkelijk te maken om het Menicon Bloom™ behandelplan op te nemen in de dagelijkse routines van kinderen.

 

 

Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van Menicon Bloom™ in uw land contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

 

Over Menicon Co. Ltd.

Menicon Co., Ltd. (7780: Tokyo), opgericht in 1951 door Mr. Kyoichi Tanaka, is Japans eerste en grootste contactlensfabrikant en wordt vertegenwoordigd in meer dan 80 landen. Menicon richt zich als fabrikant op alle gebieden van zachte en zuurstofdoorlaatbare contactlenzen en gerelateerde zaken, zoals: productie, verkoop, export en import van contactlenzen en andere medische producten, productie en verkoop van medische instrumenten, verkoop van medische goederen en onderzoek en ontwikkeling op het gebied van intra-oculaire lenzen. Meer informatie vindt u op: www.menicon.com

Terug naar het overzicht